CHÂU Á

TÂY BAN NHA - PHÁP - Ý - THỤY SỸ (14 NGÀY 13 ĐÊM)
ĐỨC - PHÁP - BỈ - HÀ LAN (9 NGÀY 8 ĐÊM)
ANH QUỐC - SCOTLAND (8 NGÀY 7 ĐÊM)
LIÊN BANG NGA (9 NGÀY 8 ĐÊM)
PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI (6 NGÀY 5 ĐÊM)
BHUTAN (6 NGÀY 5 ĐÊM)
DUBAI - ABU DHABI (6 NGÀY 5 ĐÊM)
ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (5 NGÀY 4 ĐÊM)