TEAMBUILDING QUÂN ĐỘI

TEAMBUILDING QUÂN ĐỘI

Trả lời:

- Team building là một thuật ngữ tập thể cho các loại hoạt động khác nhau được sử dụng để tăng cường quan hệ xã hội và xác định vai trò trong mỗi tập thể. Team building không phải là đào tạo nhóm, mà là một hoạt động kết hợp giữa các thành viên trong môi trường tập thể để cải thiện được mối quan hệ giữa các thành viên, phát huy khả năng sáng tạo và làm việc nhóm của từng cá nhân, xây dựng lòng tin trong cả tập thể và tạo động lực cho các thành viên.

- Vietcharm cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng kịch bản và tổ chức team building cho các doanh nghiệp, tập thể. Các hình thức tổ chức Team building bao gồm:

·       Tổ chức trong nhà

·       Tổ chức ngoài trời: có thể tổ chức ngoài bãi biển, sân cỏ trong resort/ hotel

·       Tổ chức theo sự kiện như: ngày hội gia đình, ngày hội trẻ em, ngày hội thể thao,….

·       Tổ chức theo concept: quân đội, thể thao, gia đình,….

Chi tiết